Articles d’opinió

  • Categoria

  • Nucli

  • Projecte

Vellesa, pou de saviesa

Gent gran… Manca de facultats? Durant la pandèmia un col·lectiu dels que s’ho està passant pitjor és el de la gent gran que ha estat o està reclosa en residències […]

“Voldria aprendre a parlar català, però ara no puc.”

Voldria… Una llengua primer s’aprèn a parlar i després a escriure. Es comença comprenent-la, es continua dient-ne quatre coses i s’acaba parlant-la. En el cas del català, una llengua en […]

Promovem l’ús del català en l’acció social?

Precaris Ser precari vol dir exactament, etimològicament, ser algú que ‘prega’ als altres perquè sol no se’n surt. Catalunya és plena d’entitats que treballen per la dignificació de persones en […]

Acció social: n’hi ha prou amb un micròfon, una càmera i unes estones de connexió en pantalla?

Agents socials, al meu entendre, són els que es mouen per dignificar persones i col·lectius i alhora dignificar-se a si mateixos. Treballen en contacte constant amb persones, ambients i històries […]

Conviure i parlar, un propòsit difícil de mantenir, avui?

Què passa? Els més de 150 grups de conversa en català de la CAL —Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana— que condueixen gairebé dos centenars de persones voluntàries dins del projecte Xerrem […]

Aprendre llengua. Dos camins

Una llengua s’adquireix de manera natural pel contacte amb parlants o per aprenentatge i de la mà d’experts. O de les dues maneres! El camí natural de la conversa – […]

Entitats d’immersió social catalana

Som en uns moments històrics i crítics en què la llengua catalana té més probabilitats d’esfondrar-se que de reeixir si la gent del país no treballem per revertir la tendència a […]

El català en la societat multilingüe del segle XXI

El debat sobre l’estatus de la llengua catalana –i de la castellana- en una possible República independent ha estat defugit de manera sistemàtica i habitual. Si alguna vegada s’ha intentat, […]

La llengua en el judici del Tribunal Suprem sobre el procés

En el judici sobre el procés, i arran de la resolució de les qüestions prèvies de competència del 27 de desembre passat, el Tribunal Suprem (TS) es va pronunciar sobre […]

Oralitat i adquisició lingüística a Catalunya

Per fer nostra una llengua nova ens caldrà un esforç dirigit inicialment i principal a entendre els qui la parlen per poder així repetir i fer intents de comunicació, ben […]

Moltes tardes compartides

Escrit d’agraïment als voluntaris dels grups del Xerrem. 20/6/18  Marina Alonso Blanco, xerraire d’un grup Xerrem Un grup de Xerrem ens reunim per això, per parlar de moltes coses, per explicar […]

Obrim finestres

Comptar amb un espai on les persones voluntàries de la CAL puguem explicar experiències que després de la pràctica ens adonem que han estat profitoses i han agradat als xerraires, […]