Nuclis

Un dels pilars fonamentals en què reposa l’engranatge de la CAL són els nuclis de comarques, poblacions i barris, establerts al llarg i ample del Països Catalans. Són d’una importància cabdal per poder treballar directament a cada racó del país i així fer transparent la unitat del poble català.

Cal treballar, doncs, per mantenir i eixamplar aquest teixit social per visualitzar la lluita per la nostra llengua. I això implica un traçat de ponts, una entesa i un treball en comú.

Cada nucli organitza el Correllengua del poble o barri i també treballa en projectes i campanyes pròpies d’acord amb les problemàtiques i necessitats del seu entorn. Existeixen dos tipus de nuclis:

Nuclis de ple dret: els integren, com a mínim, tres persones sòcies de la CAL. Aquestes persones s’encarreguen de dinamitzar i liderar el nucli. Entre altres facilitats, anualment els nuclis de ple dret reben el 70% de l’import de les quotes dels socis registrats dins el seu radi d’actuació, amb l’objectiu de contribuir a l’autofinançament de les seves campanyes i projectes.

Nuclis col·laboradors: els formen persones (sòcies o no) que realitzen activitats i campanyes en favor de la llengua amb la col·laboració de la CAL. Les persones que en formen part es consideren sòcies col·laboradores. Igual que en el cas dels nuclis de ple dret, disposen d’un seguit de facilitats.

Ajuda’ns a fer créixer la xarxa. Constitueix un nucli de la CAL al teu barri, municipi o comarca.

Contacta amb nosaltres