Creació i dinamització de nuclis col·laboradors

La CAL s’estructura territorialment a través dels nuclis locals, establerts arreu del Països Catalans amb l’objectiu de visualitzar a nivell local la lluita per la nostra llengua i cultura. Aquesta figura té una importància cabdal, ja que suposa el treball directe i de proximitat a cada racó del país, posant de manifest la vitalitat i la unitat del poble català.

Fins ara, aquesta estructura s’articulava exclusivament a través de nuclis de ple dret, integrats per tres o més socis de la CAL. La creació i consolidació d’aquesta figura és, en molts casos, fruit d’un procés llarg i complex on és necessari prèviament l’establiment d’uns lligams ferms i estables.

Després d’uns mesos de debat intern, neix un nou format de vinculació amb la CAL: els nuclis col·laboradors. Aquesta nova figura, de la mateixa manera que amb els nuclis de ple dret, pretén integrar la tasca dels col·lectius que treballen per al foment de la llengua i la cultura al nostre país, potenciant el treball en xarxa, la vertebració territorial i la visualització de les seves activitats. Ara bé, el procés de creació i el nivell de compromís que s’estableix amb la CAL és més simple i flexible que en els nuclis de ple dret, fet que permet acollir a col·lectius més amplis i diversos i integrar més fàcilment noves dinàmiques de relació i de funcionament. El que busquem és, en definitiva, crear relacions més fresques i integradores amb tots aquells col·lectius que vetllen per la llengua i la cultura a casa nostra.

Actualment, hi ha 25 nuclis territorials establerts arreu del país. Consulteu quins són.

Per a saber-ne més sobre els nuclis col·laboradors, consulteu aquest document

Si esteu interessats/des en crear un nucli col·laborador, o bé desitgeu rebre més informació, podeu adreçar-vos a nosaltres a través del correu cal@cal.cat o del telèfon: 934 159 002.

Notícies

Materials

Full informatiu nuclis CAL
Veure
Model memòria d'activitats nuclis 2014
Veure
Model informació econòmica nuclis 2014
Veure

Documentació