Els nuclis territorials, peça clau per estendre l’ús social del català

Publicat el 23 de novembre 2015

La CAL es vertebra territorialment a través de nuclis locals, establerts arreu dels Països Catalans amb l’objectiu de visualitzar la lluita per la nostra llengua i cultura en l’àmbit local. Aquesta figura té una importància cabdal, ja que suposa el treball directe i de proximitat a cada racó del país, posant de manifest la vitalitat i la unitat del poble català.

Cada nucli organitza el Correllengua del barri, vila o comarca que representa. També coordina altres campanyes, algunes impulsades per la CAL Nacional —és el cas dels grups de conversa Xerrem i Junts— i d’altres que són pròpies.

Existeixen dos tipus de nuclis:

Els nuclis de ple dret, els quals s’autofinancen, en part, a través de les quotes dels socis adscrits al nucli.

Els nuclis col·laboradors, amb un funcionament més autònom però igualment coordinats amb la CAL Nacional.

Actualment hi ha 26 nuclis constituïts arreu del país.

Si esteu interessats/des en crear un nucli local, o bé desitgeu rebre més informació, podeu adreçar-vos a nosaltres a través del correu cal@cal.cat o del telèfon: 934 159 002.

Díptic_nuclis_P1

Díptic_nuclis_P2

Més informació sobre els nuclis territorials