Garbells de Llengua, jardiners de la parla

Publicat el 02 de febrer 2021

Aquest mes de gener hem iniciat una campanya per les xarxes socials de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana per promocionar el projecte Garbells de Llengua.

La iniciativa convida a la interacció entre els parlants de llengua catalana per tal de regar els mots poc utilitzats per tal de referir-nos a expressions i paraules quotidianes. Per aquest motiu, cada setmana proposem una sèrie de paraules i demanem que ens digueu com les anomenaríeu vosaltres. Us animem a participar en aquesta iniciativa i a proposar les vostres paraules!

Trobareu les publicacions al Facebook (@CALcoordinadora), al Twitter (@cal_cat) i a l’Instagram (@cal.llengua) de la CAL.

El projecte Garbells de Llengua es basa en defensar la riquesa lingüística del català a través de trobades virtuals setmanals amb persones catalanoparlants que busquen millorar la seva parla. En aquestes trobades es llegeixen textos d’escriptors i escriptores en llengua catalana, prenent atenció en els mots poc utilitzats, es resolen dubtes lingüístics, es busquen nyaps en fragments de textos… en general, es reflexiona sobre l’ús del lèxic i es recuperen paraules i expressions que mica en mica van quedant en desús.

Un dels grups Garbells està constituït per guies de conversa d’un altre projecte conversacional, el Xerrem Junts. L’experiència és molt enriquidora per als guies que hi participen, tant per la millora lingüística que experimenten com per les constants referències a persones que no tenen un domini complet del català. Es formen com a parlants i com a monitors o monitores del llenguatge.

Des de gener hi ha una altra font de partícips dels grups Garbells: les persones que s’han ofert voluntàries per conduir l’activitat del Xerrem Junts i encara no tenen adjudicat un grup. És una manera de mantenir una relació rendible per la feina a què s’han preparat i per l’interès que els ha porta a connectar amb la CAL: l’impuls de l’ús social del català.

Benvinguts i benvingudes a Garbells!

garbells@cal.cat