Signat l’acord per estendre el ‘Xerrem Junts’ al Tarragonès

Publicat el 20 de juny 2019

Aquest proppassat dimecres, dia 18, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura  Catalanes (APELLC) i el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) van signar el conveni pel qual el ‘Xerrem Junts’ es promourà als municipis del Camp de Tarragona.

2

En virtut d’aquest acord, el Consell Comarcal insta a tots els ajuntaments de la comarca a facilitar que els grups de conversa de català es desenvolupin a les seves localitats. El Consell Comarcal és la primera institució supramunicipal que es compromet a implementar el projecte de la CAL, una tasca de la qual s’ocuparà l’APELLC mitjançant la recerca de voluntaris que reben la formació per conduir l’activitat creada ara fa dotze anys per l’acadèmic Jordi Esteban.

L’extensió del ‘Xerrem Junts’ al Tarragonès respon a la demanada creixent que té lloc en entorns distanciats de la llengua i la cultura catalanes, com és el cas d’El Morell o Altafulla, on ja s’han creat els primers grups de conversa formats per persones que, en la seva majoria, provenen del Magrib i l’Àfrica Subsahariana.

3

La previsió de la CAL és activar el projecte a la Riera i Salomó i altres petits municipis en què es pot aprofitar les sinergies entre els mateixos ajuntaments, biblioteques o punts de lectura i entitats o escoles que poden encabir els grups de conversa. L’objectiu no és altre que enfortir la convivència i la cohesió social alhora que es donen eines a les persones que volen iniciar-se en la parla del català o volen millorar-la.