Selecció d’un agent dinamitzador/a del projecte “xerrem junts” a l’àrea metropolitana

Publicat el 03 de febrer 2017

La CAL obre un procés de selecció per contractar una persona que s’incorporarà a l’equip del projecte “xerrem junts“.

El “xerrem junts” és una eina de treball que organitza espais de trobada, gràcies als quals persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi han estat però presenten dificultats ja sigui de comprensió o d’expressió en aquesta llengua, entren en contacte amb persones voluntàries catalanoparlants i formades per la CAL que destinen una part del seu temps lliure a ajudar les primeres en el seu camí d’assumpció del català com a llengua pròpia. El mitjà que s’utilitza és la pràctica de la conversa, punt on arrenca indefectiblement tota apropiació d’una llengua.

Es tracta d’un projecte que desenvolupa una activitat associativa, de treball en xarxa entre entitats i persones, que posa en relleu conceptes com la cohesió social i l’acolliment, i que aplica una metodologia pedagògica d’ensenyament de la llengua centrat en l’oralitat i que, precisament per això, s’obre a col·lectius exclosos en altres sistemes d’aprenentatge que impliquen necessàriament la lectoescriptura.

El nou agent dinamitzador/a s’encarregarà de promoure grups de conversa a diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per això, es desplaçarà a diferents zones diana i tindrà un contacte directe amb els actors clau del territori.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

TASQUES:

– Identificar actors socials als territoris assignats.

– Establir els primers vincles amb ens dels territoris.

– Construir un fitxer comunitari d’agents promotors directes i indirectes.

– Presentar el projecte xerrem junts a agents d’influència del territori.

– Implementar el projecte xerrem junts.

– Cercar i gestionar voluntariat.

– Documentar el procés amb fitxes de seguiment i diari d’accions.

– Formar persones voluntàries.

– Acompanyar inicialment els grups de conversa.

– Fer el seguiment de la gestió dels grups (presencial i a distància).

– Coordinar les persones voluntàries i atendre les seves demandes.

– Participar en l’equip gestor del projecte xerrem junts.

– Treballar de manera coordinada amb l’àrea de comunicació per qüestions derivades de la difusió, cerca de voluntaris, etc.


REQUERIMENTS:

– Llicenciatura o grau en l’àmbit de les ciències socials (pedagogia, treball social, sociologia, antropologia, psicologia social, educació social o similars).

– Motivació per la llengua i la cultura catalanes.

– Capacitat de generar xarxes i crear empaties.

– Iniciativa i capacitat per treballar de manera autònoma.

– Capacitat de comunicació i de treball en equip

– Capacitat resolutiva.

– Predisposició al diàleg i actitud assertiva.

– Bon nivell de català escrit i parlat.

– Experiència prèvia en coordinació de persones voluntàries.

ES VALORARÀ:

– Experiència en coordinació o dinamització de projectes de grup o comunitaris.

– Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.

– Formació i experiència en gestió de conflictes.

– Motivació per l’àmbit de la interculturalitat i l’acollida.

– Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

– Durada: 9 mesos (possibilitat d’ampliació).

– Tipus de contracte: temporal.

– Dedicació: jornada completa.

– Inici del contracte: entre el 15 de març i l’1 d’abril de 2017.

– Lloc de treball: seu nacional de la CAL (C/ Olzinelles, 118, Barcelona).

– Retribució aproximada: 16.400 euros bruts anuals.

S’OFEREIX:

– Incorporació immediata

– Possibilitat d’ampliació del contracte

– Entorn de treball agradable

– Equip de treball dinàmic i multidisciplinari

– Contacte directe amb una diversitat d’actors vinculats al territori (administració pública, entitats veïnals, associacions, etc.)

– Treball de base amb un impacte directe en l’entorn proper

– Àmbit de treball positiu i assertiu

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 15 de febrer de 2017.


ALTRES ESPECIFICITATS:

– S’establirà un període de prova d’un mes. Dins d’aquest període s’avaluarà l’aptitud la persona contractada al lloc de treball. S’entendrà superat el període de prova si dins d’aquest mes no existeix informe negatiu

– Hi haurà una persona del projecte que s’encarregarà de fer seguiment i acompanyament inicial de l’activitat professional de la persona contractada
– Les candidatures que no compleixin els requisits especificats quedaran automàticament descartades

Més informació del projecte “xerrem junts”:

http://www.cal.cat/projecte/projecte-junts/

http://www.cal.cat/projecte/projecte-xerrem/

Les persones interessades cal que enviïn el currículum vitae i una carta de motivació a l’A/e cal@cal.cat