Més de 1.400 persones participen en el projecte “xerrem junts” durant el 2017

Publicat el 05 de febrer 2018

El projecte “xerrem junts” continua creixent. Després de realitzar un estudi sobre el projecte, recollit a la memòria d’actuacions del 2017, tanquem l’any amb una valoració molt bona.

Durant el 2017, més de 1.400 persones han participat en els 162 grups de conversa en català que s’han organitzat en el marc del projecte “xerrem junts”. A més, s’han comptabilitzat més de 6.300 hores de conversa conduïdes per 204 voluntaris. Per fer-ho possible, s’ha treballat intensament amb més de 100 entitats del territori i s’han realitzat més de 100 formacions per instruir als guies voluntaris.

Apreciació evolutiva dels guies en relació al grup

Clica les imatges per veure els gràfics

Si observem l’apreciació evolutiva que han fet els guies, tant en grups “junts” com en grups “xerrem”, veiem que l’evolució  dels xerraires ha estat força positiva. Gràcies als grups de conversa, els participants han assolit una millora en la comprensió oral, en el bagatge lèxic, en la fluïdesa, en la comunicació humana i en la cohesió social.

Les xifres de la presència de la dona als projectes també són significatives. El percentatge de participació  és alt amb una presència de més del 85% en el cas de les xerraires, i un 71% pel que fa a les guies.

Una altra dada significativa és el percentatge d’atenció a persones immigrades, amb un 53,55% de participants nouvinguts recents.

Guies grups xerrem junts II participants grups xerrem junts II

Clica les imatges per veure els gràfics

A la vista de l’estudi realitzat, podem dir que la CAL ha aconseguit acostar el català a persones que fins abans no el tenien a prop amb l’objectiu d’establir l’idioma com una eina útil en la seva vida personal, familiar i laboral, de manera que els permeti prestar suport en les tasques de l’escola als seus fills i filles i els permeti sentir-se més cohesionats amb la resta de persones de la seva comunitat.

De cara al 2018, una de les propostes és incorporar el “junts avançat” per establir clarament els tres nivells funcionals reals del projecte. Amb aquesta incorporació el projecte compta amb material per a persones que no entenen ni parlen el català (el “junts”), persones que l’entenen, però no el parlen (el “junts avançat”) i persones que l’entenen i volen millorar la parla (el “xerrem”).

Finalment, també es vol seguir amb l’estratègia sectorial de creació de xarxa com a eix central de desenvolupament.