Memòria anual del Xerrem Junts: la recuperació post-Covid

Publicat el 24 de gener 2022

Com cada any, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) publiquem la Memòria Anual del projecte Xerrem Junts, una iniciativa que pretén acompanyar les persones en l’aprenentatge de la llengua catalana, contribuir a la cohesió social, fomentar el diàleg intercultural i generar sentiment de pertinença al país.

Aquest 2021 la CAL ha aconseguit que el projecte Xerrem Junts mantingui un nivell d’activitat i volum de participació d’entorn el 60% en relació al 2019, el darrer any de referència abans de la pandèmia de la Covid-19. Al llarg de l’any hi ha hagut 148 grups de conversa (54 de presencials i 94 de virtuals) que han donat servei a més de 1.000 usuaris i usuàries. Això equival, aproximadament, a gairebé 5.000 hores de conversa conduïdes per 130 persones voluntàries. Les dades objectives de 2021 han estat molt bones i deixen entreveure l’inici de la recuperació.

Lluny d’adoptar una actitud conservadora, la CAL ha continuat obrint horitzons, renovant i ampliant el conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès per seguir implantant amb força el Xerrem Junts en aquesta zona. També ha seguit treballant amb menors no acompanyats, ha perfeccionat la modalitat virtual del projecte, ha renovat l’equip gestor, i un llarg etcètera d’iniciatives que posen de manifest que s’està treballant per posar les bases a un creixement important del projecte a mitjà termini.

Igualment, és central l’impacte social que el Xerrem Junts ha tingut sobre les persones usuàries, les col·lectivitats i les entitats col·laboradores. En l’àmbit personal destaquen els altíssims percentatges de persones usuàries que relaten millores en el seu coneixement, en la seva capacitat expressiva i en el seu ús del català. A banda, també alts percentatges de persones propers al 100% asseguren que el Xerrem Junts ha afavorit les seves relacions personals i de veïnatge.

En l’àmbit col·lectiu, s’ha pogut constatar que el Xerrem Junts ha estat un catalitzador cultural i artístic en alguns dels grups. El projecte ha sobrepassat l’activitat en sí i ha estat l’embrió de la creació de companyies de teatre estables, de participacions massives a concursos literaris orals, de visites organitzades a museus i de participacions a programes de ràdio, entre d’altres. Finalment, en l’àmbit de les entitats, l’impacte social és bilateral i les activitats d’una entitat reverteixen sobre les activitats de l’altra.
En definitiva, i vista la tendència actual, al llarg del 2022 es preveu una evolució de l’activitat que ha de situar el Xerrem Junts, en xifres, dinamisme i impacte social, en valors propers als de 2019.

Per llegir la Memòria Anual de Xerrem Junts seguiu aquest enllaç.