El Xerrem Junts continua al Tarragonès

Publicat el 30 de juliol 2021

La CAL, l’APELLC i el Consell Comarcal del Tarragonès renoven el conveni per seguir duent a terme el projecte Xerrem Junts

L’any 2019 les entitats CAL i APELLC, juntament amb el Consell Comarcal del Tarragonès, vam signar un conveni per implementar el Xerrem Junts amb la finalitat d’apropar a les realitats socials i culturals de la comunitat lingüística catalana, persones i col·lectius que se’n troben allunyats per motius ben diversos.

L’activitat consisteix a crear espais de proximitat i de trobada, d’una hora i mitja setmanals, dinamitzades per persones voluntàries preparades per ajudar altres a descobrir, experimentar o millorar la parla de la llengua catalana, amb una metodologia i uns materials propis i amb un acompanyament constant a disposició.

Ara, just acabat de renovar el conveni per dos anys més, estem satisfets dels resultats de la primera etapa i convençuts de la utilitat de continuar fent una xarxa multisectorial per cobrir unes necessitats cada cop més patents als territoris. Les dues entitats i l’ens supramunicipal ens dirigim a tots els estaments dels diferents municipis de la comarca, animant tothom des dels respectius àmbits a participar a aquesta iniciativa per fer dels barris, pobles i ciutats del Tarragonès, uns espais participatius de proximitat, de comunicació intercultural i d’apoderament ciutadà des de la col·loquialitat.

Per al curs 2021-2022 un del reptes que tenim és reduir al màxim les persones i famílies que pateixen una barrera lingüística com impediment per a la seva inclusió social, la seva participació efectiva als afers comunitaris, el seu desenvolupament personal o familiar en igualtat de condicions i oportunitats, o simplement en el decurs de la seva vida quotidiana.