Moció de suport al Correllengua 2015

Publicat el 16 de juny 2015

Proposta de text perquè els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions s’adhereixin al moviment.