BLOC DE NOTES DEL JUNTS

Publicat el 26 de març 2018

Material per complementar les sessions del Junts. Aquest petit dossier s’entrega a les persones assistents dels grups perquè puguin fer-hi anotacions.