Llengua i Socialització a les AMPA de les escoles

Publicat el 22 de setembre 2015

El Departament d’Ensenyament i la Direcció General per a la Immigració volen iniciar un projecte anomenat Llengua i socialització de les famílies en l’entorn educatiu. Bàsicament consisteix en la creació d’espais de trobada setmanal entre membres de les AMPA i persones voluntàries, amb diverses finalitats: donar suport a les persones que desconeixen el català per tal que puguin ajudar els seus fills en els estudis, facilitar el coneixement mutu i la relació de pares i mares d’orígens diferents i consolidar la comunitat educativa creant sinergies entre pares, professors, persones de l’AMPA i la direcció del centre.

El projecte Junts de la CAL s’adequa força a aquests entorns i objectius, raó per la qual els dos organismes ens han sol·licitat que participem en el projecte aportant l’experiència del Junts.

Han demanat a la CAL que col·laborem en la recerca de voluntaris per fer, durant aquest curs 2015-2016, quatre proves pilot als municipis de Sabadell, Terrassa, Sant Adrià i Badalona. La CAL es compromet a formar els voluntaris i acompanyar-los en les primeres sessions, dotar les escoles del material necessari i fer el seguiment que acostumem a fer amb els grups Junts que funcionen en diversos punts del Principat.

És un projecte engrescador que se situa al punt on es pot donar, de manera natural, comunicativa, eficient i econòmica, un suport clar a les mares —elles són, sobretot, les que s’ocupen del contacte amb l’escola i l’atenció als seus fills en les qüestions que hi incideixen— que estan motivadíssimes perquè els seus fills arribin on elles i els seus marits no han pogut arribar.

L’experiència del projecte Junts a les escoles ha estat molt positiva: a Terrassa, Barcelona (Ciutat Vella) i Amposta moltes mares s’han acostat a la llengua catalana, comprenen moltes coses que no comprenien i mostren una disposició molt bona per millorar en el coneixement i l’ús del català tan bon punt experimentin una vinculació social més sòlida i més perdurable, tot superant les dificultats amb què es troben en el dia a dia.

Les persones que estiguin interessades a col·laborar en aquest projecte, poden adreçar-se al correu junts@cal.cat o al telèfon 934159002.