L’Institut Baetulo de Badalona reactiva el “xerrem junts”

Publicat el 26 de març 2019

Des de mitjans de març, l’Institut Beatulo de Badalona ha reprès l’activitat del grup de conversa de català que havia funcionat el curs anterior.

Després d’un llarg període en què el grup va aturar les sessions per manca d’un guia, s’ha trobat una nova persona voluntària que acompanyarà els primers xerraries que s’han interessat a participar en els nivells ‘Junts’ i ‘Junts avançat’ .Les trobades es fan cada dimecres, de 16 a 17.30 h.

Situat al barri de La Salut de la població barcelonina, l’Institut Baetulo es caracteritza per concentrar un alt percentatge escolars provinents de famílies d’origen molt divers. Concretament, el formen un 80% d’alumnat nouvingut, mentre un 18 % és d’ètnia gitana, la qual cosa fa que el “xerrem junts” sigui especialment valorat en aproximar els participants a la llengua i a la cultura catalanes.

Des d’un inici, la direcció del centre ha expressat la necessitat de reprendre el projecte de la CAL, que ara s’ha pogut concretar amb la represa del nou grup de conversa.