Les biblioteques de Barcelona impulsaran el “xerrem junts”

Publicat el 06 de març 2019

Aquest inici de març s’ha rubricat el conveni entre la CAL i el Consorci de biblioteques de Barcelona (CBB) per tal que aquests espais –actualment una quarantena- donin cabuda als grups de conversa de català. En virtut de l’acord, el CBB es compromet a supervisar les actuacions de les biblioteques de la seva xarxa per tal que participin en el projecte “xerrem junts“.

D0573

El conveni també inclou la transmissió a la CAL de tota la informació relativa a les activitats dels grups de conversa i una avaluació del desenvolupament de cada un d’ells abans que finalitzin les activitats del curs.

El passat mes de gener, la biblioteca Sant Pau-Santa Creu va ser la primera de la xarxa del CBB a incorporar formalment el projecte “xerrem junts”. Ara, amb la signatura del conveni, la CAL fa un pas determinant en el seu objectiu d’assolir que aquests equipaments públics creïn un o més grups de conversa a les seves respectives àrees d’influència.