La CAL qüestiona l’eficàcia del model d’immersió lingüística i insta a potenciar l’oralitat del català a les aules

Publicat el 11 de gener 2019

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha elaborat un manifest en el qual aborda les diferents qüestions plantejades en el document sobre el sistema educatiu que el conseller Josep Bargalló va fer públic el mes d’octubre passat.

Entre les diferents consideracions, la CAL vol fer avinent que la immersió lingüística al sistema escolar “no s’ha aplicat amb prou eficiència, intensitat o resultats allà on fa més falta”, i sobretot “es va diluint a mesura que creix l’edat dels alumnes (des d’infantil a secundària)”.

També, i atès que el castellà oral s’adquireix com a fruit de l’entorn social majoritàriament castellà, valora que la llengua preeminent a les aules ha de ser el català i que els raonaments que s’addueixen per impulsar-hi el castellà oral són totalment fora de lloc.

Davant la constatació del baix índex d’ús social de la llengua catalana, la CAL emplaça les institucions i el conjunt de la comunitat educativa a potenciar la intercomunicació humana i oral en català en l’ensenyament, pel qual considera imprescindible dotar de més i millors recursos les unitats escolars fi que això sigui una realitat.

Podeu llegir el manifest íntegre en aquest enllaç