Garbells de llengua, una eina per millorar l’ús del català

Publicat el 24 de gener 2019

Aquest dimecres, dia 23 de gener, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) va presentar el projecte Garbells de llengua, un conjunt de sessions destinades a totes aquelles persones interessades a millorar la parla del català.

L’acte, emmarcat en el cicle Capvespres Oberts, va consistir en una dissertació a càrrec del filòleg i escriptor Pau Vidal, el qual va desgranar les claus que han portat el català a patir una pèrdua del seu ús social i un greu deteriorament de la seva qualitat per influència dels grans idiomes.

4

Segons Vila, autor d’El bilingüisme mata, dos factors intervenen perquè el català corri el risc de quedar relegat en circuits molt minoritaris i poc diferenciat del castellà. D’una banda, la influència que exerceix el capitalisme global en el terreny de la cultura i la diversitat arreu del planeta. “Així com es produeix un canvi climàtic, també hi ha un canvi idiomàtic provocat pel pes de les grans llengües sobre les petites”, va esmentar.

L’altre gran perjudici de què és víctima el català és la manca d’un estat que en garanteixi el seu aprenentatge i difusió en totes les esferes de la vida quotidiana. Per Vidal, la suma d’aquests dos elements aplanen el terreny per una accelerada degradació de la llengua catalana, que amb el temps seria substituïda per la castellana en els espais d’ús quotidià i de consum més habituals. “Podria convertir-se en una mena de dialecte del castellà”, va asseverar.

3

Aquest decreixement en la parla i la qualitat ja s’observa en el lèxic, a mesura que s’han manllevat nombrosos castellanismes i anglicismes, així com en el vessant de la fonètica, la sintaxi i la morfologia. Un fet agreujat per la manca d’autoritat de la comunitat científica en vista a definir i salvaguardar el nostre sistema lingüístic.

Davant d’aquesta situació, Pau Vidal va apel·lar a la consciència lingüística i a projectes d’apoderament com Garbells de llengua, mitjançant el qual la CAL oferirà eines a totes les persones que desitgin millorar la parla del català. Jordi Esteban, director del projecte, va defensar la necessitat que la població disposi d’aquests i altres recursos a fi que desenvolupi de forma correcta i eficient la pràctica oral de la nostra llengua.

2

Les inscripcions als Garbells de llengua, que consistiran en vuit unitats d’una hora i mitja cada una, s’allargaran fins a la setmana del dimecres 20 de febrer, dia que tindrà lloc la primera de les sessions. Per inscriure’s, es pot trucar a la CAL (tel.93 415 90 02) o escriure al mail cal@cal.cat.