Els màsters entren als projectes Xerrem i Junts

Publicat el 21 de setembre 2015

Durant el curs 2014-2015, tres alumnes del Màster d’Ensenyament del Català com a primera o segona llengua (UB, UAB i UVic) van participar durant unes setmanes en grups de conversa Xerrem i Junts promoguts per la CAL. Ho van fer en qualitat de pràctica de final de Màster i havien de presentar, justificada, una proposta de millora pel que fa a l’aprenentatge de català en aquest entorn conversacional.

En Jordi Esteban, director del Xerrem i el Junts, va rebre els treballs i va assistir a la presentació que en van fer davant del tribunal avaluador. Segons Esteban, aquesta ha estat una experiència enriquidora a tres bandes:

– La CAL ha tingut tres mirades crítiques i professionals sobre la realitat dels projectes i ha rebut suggeriments interessantíssims de millora.
– Els responsables de les pràctiques del Màster han trobat un camp nou per aprofundir en l’aplicació del que s’ha après.
– Els alumnes participants han viscut una experiència diferent de les que s’acostumen a tenir a les aules, ja que han vist com la conversa és també un factor rellevant de l’adquisició lingüística, que genera fluïdesa, correcció, cohesió social i sentit de pertinença al país. A més han constatat que la part emocional és tan important com la cognitiva en l’adopció d’una llengua.

Amb aquesta experiència obrim una via per a l’àmbit universitari, en la línia de les pràctiques i de les propostes del programa Aprenentatge/Servei.