Els grups de conversa en català del projecte Xerrem Junts mantenen el seu alt grau de satisfacció i excel·lència

Publicat el 20 de juliol 2020

Un curs més, la valoració de les persones participants del projecte no baixa del 8 i enguany disminueix dràsticament la taxa d’abandonament respecte del curs anterior

El projecte Xerrem Junts acompanya en l’aprenentatge de la llengua catalana, contribueix a la cohesió del teixit social i genera sentiment de pertinença al país

 

Com cada final de curs, l’equip gestor del projecte Xerrem Junts de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) realitza una enquesta de valoració entre les persones voluntàries (que anomenem guies) dels grups de conversa. Enguany, l’informe de la valoració de l’any acadèmic 2019-2020 es presenta de manera diferent a l’habitual atesa la situació de confinament produïda per la COVID-19: d’una banda, es mostra la valoració de les sessions presencials fins al març i, de l’altra, s’exposa el panorama de la nova modalitat de Xerrem Junts en línia entre el març i el final de curs.

Dels 141 grups de conversa presencials que es troben setmanalment arreu del Principat se n’han pogut avaluar 106 unitats. La valoració global de la tasca que realitza l’equip gestor de la CAL i els materials de suport que ofereix als voluntaris és de 8,7, i la valoració que es fa de la formació impartida al voluntariat és de 8,2. De la mateixa manera, les sensacions que manifesten els guies del projecte són molt positives: consideren que les persones usuàries (o xerraires) han avançat bastant en coneixements de català, que els grups en què participen estan molt cohesionats i que després del present any acadèmic tenen prou informació sobre el territori i el país.

Pel que fa a la composició dels grups de conversa es pot afirmar amb rotunditat que un any més la majoria de les persones que participen en les trobades de català  són dones (guies: 74% de dones, 26% d’homes; xerraires: 82% de dones, 18% d’homes). La distribució dels xerraires en nivells de llengua catalana és desigual i el gruix principal recau en el grup de major destresa (Junts 33,3%, Junts avançat 19,7% i Xerrem 47%). El repartiment de les persones usuàries en nivells de català ve marcat per un altre factor significatiu, com és l’edat: els participants dels grups de conversa Junts i Junts avançat tenen, en la seva majoria, entre 18 i 40 anys, mentre que en  les sessions de Xerrem en tenen  més de 60.

Un confinament, una oportunitat

La CAL ha combatut  les adversitats que han aparegut arran de la quarantena decretada per la crisi de la COVID-19 amb una nova proposta: Xerrem Junts en línia. La iniciativa ha consistit en desplegar un sistema en línia que ha permès  mantenir actives les sessions de conversa en català. Durant les primeres setmanes de confinament, la CAL va treballar de valent per preparar aquesta xarxa de conversa i el nou material de suport que l’acompanyava, especialment dissenyat per als entorns digitals de videoconferència com WhatsApp o Jitsi Meet.

La iniciativa va ser rebuda amb entusiasme per part de molts grups (20 en total), que ràpidament es van afegir a la proposta i van capgirar l’angoixant situació d’aïllament forçós tot millorant els seus coneixements de català i generant una xarxa de suport mutu. A aquesta vintena de grups presencials reconvertits en grups en línia cal afegir-hi 14 nous grups que van iniciar la seva activitat lingüística directament de forma telemàtica gràcies als vincles d’entitats referents amb qui la CAL col·labora habitualment. A més, 3 nous grups van començar a trobar-se digitalment sense cap referència presencial anterior.

Les xifres de participació per gènere d’aquesta nova plataforma mostra un lleuger descens en la participació femenina (grups en línia: dones 62%, homes 38%). Tot i això, la gran diferència es pot trobar en el retrocés en els índexs d’ús entre les persones de més de 60 anys. L’anomenada fractura digital repercuteix en l’accés d’aquest col·lectiu al món d’Internet, ja que es tracta d’una tipologia d’usuaris amb menys coneixements de les noves tecnologies o que senzillament no disposen de dispositius amb capacitat de connectar-se als entorns de videoconferència.

 

Més informació: Informe sencer de “Valoració de grups Xerrem Junts 2020”