El Xerrem Junts desenvolupa 190 grups de conversa en català durant l’any 2020

Publicat el 08 de gener 2021

Com cada any des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) publiquem la Memòria Anual del projecte Xerrem Junts, una iniciativa que pretén acompanyar les persones en l’aprenentatge de la llengua catalana, contribuir a la cohesió social i generar sentiment de pertinença al país.

El 2019 va ser l’any en què finalment els esforços invertits en l’extensió del projecte van tenir recompensa, i per tant, en el procés de planificació d’objectius per al 2020 es va pretendre mantenir la línia de creixement, aprofitant l’embranzida de l’any anterior. Enguany, però, com la majoria de projectes i activitats, el projecte Xerrem Junts s’ha vist afectat, des del mes de març, per la situació pandèmica actual.

En el període de gener a març de 2020 les perspectives eren bones i semblava que els objectius marcats es podrien complir. Al març, però, l’inici del confinament va capgirar els plans, ja que es van haver d’aturar les activitats presencials. Malgrat això, des de l’Equip Gestor del projecte es va buscar la manera d’adaptar el Xerrem Junts a la situació en què ens trobàvem i es va optar per potenciar les activitats virtuals.

Aquesta ràpida adaptació del projecte ha permès acabar l’any 2020 amb un balanç força positiu, sobretot tenint en compte la dificultat d’adaptar els continguts i la metodologia del Xerrem Junts presencial al virtual. A més, des del setembre també s’han reobert alguns grups presencials, fet que ha permès arribar a sectors de població amb dificultats en l’accés a les noves tecnologies i Internet.

Així doncs, podem constatar que al llarg de l’any 2020 hi ha hagut 190 grups de conversa (133 de presencials i 57 de virtuals) que han donat servei a més de 1300 usuaris i usuàries. Això equival a aproximadament 3000 hores de conversa conduïdes per 180 persones voluntàries.

Des de l’Equip Gestor, també s’ha adaptat el material de les trobades de conversa presencial al format virtual i s’han generat més de 800 diapositives de treball. A més, s’han format més de 100 persones en la metodologia en línia i les noves tecnologies.

Per llegir la Memòria Anual de Xerrem Junts seguiu aquest enllaç