El projecte “xerrem junts”, objecte d’estudi d’un treball de fi de màster

Publicat el 24 d'abril 2018

El “xerrem junts” ha estat objecte d’estudi d’un treball universitari dedicat a determinar els factors motivacionals i actitudinals que presenten els xerraires, els participants dels grups de conversa. L’autor del treball de fi de màster és Claudio Huilcaleo, antic xerraire i estudiant del Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.

Tal com exposa l’autor, la investigació sorgeix a partir de la necessitat de conèixer les situacions que es donen fora de l’ensenyament formal, per entendre perquè les persones decideixen aprendre una segona llengua. L’estudi realitzat per Huilcaleo també buscava descobrir els perfils dels xerraires i dels voluntaris, i per fer-ho va realitzar un recorregut per molts grups del “xerrem junts”.

Claudio Huilcaleo explica que les característiques particulars de l’educació no formal – espontaneïtat, horitzontalitat, interculturalitat – són un dels factors més importants que impulsa als xerraires a seguir aprenent i assistint a les sessions de conversa. Altres factors motivacionals del “xerrem junts” són el català com a valor instrumental i d’oportunitat social, i la importància de parlar català com a element d’integració.

El treball de fi de màster de Claudio Huilcaleo posa de manifest la idoneïtat del “xerrem junts”, un projecte que busca millorar la competència oral bàsica del català mentre vertebra la cohesió social i aprofundeix en el diàleg intercultural.


Pràctica del català en grups de conversa Xerrem-Junts: Perfils dels actors involucrats i factors motivacionals. Treball de fi de màster