Guardonats per la llengua catalana – L’Actual, versió impresa

Publicat el 20 de juny 2016