Alumnes de màster fan pràctiques al “xerrem junts”

Publicat el 20 de gener 2017

El Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes que imparteix el personal docent de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Vic (UVic) ofereix la possibilitat als alumnes de fer pràctiques en els programes que organitza la CAL “xerrem” i “junts”.

Les pràctiques consisteixen a fer un seguiment d’un grup del “xerrem” o el “junts” amb la finalitat de contrastar allò que han estat aprenent amb la realitat dels projectes i aportar millores. Els estudiants en pràctiques recolliran les seves observacions i propostes en el treball final de màster.

Amb aquesta col·laboració el professorat dels estudis considera que els alumnes tenen una oportunitat per viure una experiència diferent de les que s’acostumen a tenir a les aules. Amb les pràctiques als projectes “xerrem” i “junts”, els alumnes poden analitzar la conversa, un aspecte molt important en l’aprenentatge d’una llengua, ja que és un factor rellevant de l’adquisició lingüística, que genera fluïdesa, correcció, cohesió social i sentit de pertinença al país.

Les trobades de conversa en català de la CAL ja havien tingut estudiants de màster durant el curs 2014-2015 amb un resultat molt enriquidor tant pels alumnes com per l’entitat. Amb aquesta nova col·laboració, el “xerrem junts” ja haurà acollit a 5 alumnes en pràctiques i segueix en la línia de col·laboració amb l’àmbit universitari.