‘Sempre, amb humor, xerrem’, una activitat del Centre Cultural de Torre-romeu

Publicat el 31 de maig 2017

Ja fa mesos que el Centre Cultural de Torre-romeu està fent un periple per terres catalanes per presentar una obra teatral, una sèrie d’esquetxos anomenada Sempre, amb humor, xerrem, amb un èxit contundent. L’esdeveniment escènic té un caire força interessant: el duu a terme un grup de veïns del barri i socis de l’entitat que es troben cada setmana per xerrar en català, acompanyats d’un guia, també veí del barri, que els engresca a fer d’actors i que els ajuda quan tenen alguna mancança, tant escènica com lingüística.

El grup l’ha constituït la junta del Centre d’acord amb la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) amb la finalitat de disposar d’un espai de trobada i comunicació en català per a aquelles persones adultes que, tot i poder expressar-se en català, no ho fan per vergonya, per manca de recursos expressius o per absència d’entorns on es parli. Són una bona colla i porten dos períodes escolars treballant a fons les dues habilitats.

Què estan aconseguint, xerraires, guia i junta del Centre, amb tot això?

Primerament, fan més visible l’entitat i això redunda a fer més visible el barri, un espai urbà amb molta diversitat cultural que fa actualment un exercici de memòria col·lectiva importantíssim i que cal conèixer atesa la rellevància significativa de fets, gent, obres i projectes que ha allotjat els darrers cinquanta anys.

En segon lloc, estan consolidant un punt de trobada estable i de ritme setmanal en el qual les persones poden comunicar-se plenament com a veïns a través de la conversa i la cooperació.

En tercer lloc s’hi dona apropiació lingüística: els actors-conversadors han perdut la vergonya de parlar català; en els viatges que fan junts i en les ocasions de trobada dins del barri parlen català sense adonar-se que ho fan. El català ja és també la seva llengua.

Finalment, i encara que essent més invisible no deixa de ser força rellevant, tant l’experiència d’actors com la de xerraires catalans els fa pujar a tots l’autoestima i la satisfacció de respondre amb èxit els reptes que s’han plantejat.

I, com a complement interessantíssim per a la gent de la CAL que organitzem grups de conversa “xerrem” pels barris de Catalunya, ens heu mostrat una nova manera de trobar-se i comunicar-se tot millorant en català parlat: l’activitat escènica a partir de gags i esquetxos que després són presentats en públic.

Felicitats a la junta del Centre Cultural de Torre-romeu, a en Joan, guia de conversa, i als xerraires decidits a fer realitat el que es proposen.

Jordi Esteban, director del projecte “xerrem junts” de la CAL.

161126 145 (002)

El grup a l’estrena de l’obra de teatre ‘Sempre, amb humor, xerrem’ a Sabadell