Per un futur sense límits, Països Catalans (2006)

Per un futur sense límits, Països Catalans

Amb aquesta campanya (març-abril 2006), la CAL va fer el seu primer acte polític públicament. “Per un futur sense límits, Països Catalans”, promoguda en motiu de les reformes estatuàries del Principat, del País Valencià i de Ses Illes, la CAL pretenia exposar la visió de l’entitat envers el debat estatuari dins el moment polític. La campanya es va dividir en 10 actes territorials duts a terme arreu de la nació al llarg del mes de març i l’acte central i final del 8 d’abril.

En tots aquests es va voler fer reflexionar sobre aquells aspectes que considerem fonamentals pel nostre país. Uns elements que van ser els eixos de la campanya i el tema a parlar per cada un dels ponents convidats a l’acte central a l’Auditori de Barcelona el 8 de d’abril.