Cultura Viva

El Culturaviva és una diada festiva organitzada per tal de donar un impuls a la llengua i la cultura catalana en la població on es realitza i a tot el radi limítrof de poblacions.
És un acte anual i itinerant de mobilització ciutadana, musical, lúdic i al servei de la llengua i la cultura dels Països Catalans prenent com a referent les jornades que es fan des de fa uns anys a altres territoris de llengua catalana, com poden ser “Tirant de Rock” (al País Valencià) o l’ “Acampallengua” (a les Illes Balears).

Aquest projecte no es pot tirar endavant sense la implicació i el suport de les diverses entitats cíviques i administracions locals que actuen com a entitats col·laboradores i patrocinadores.

El Culturaviva vol fomentar la coneixença i la interrelació entre joves d’arreu dels Països Catalans i presentar novetats culturals, populars, musicals i gastronòmiques d’arreu de la nostra nació. Aquestes activitats tenen un gran ressò mediàtic i representen una important promoció per a les entitats i grups musicals que hi participen. En la seva promoció i seguiment s’hi impliquen intensament els principals mitjans de comunicació catalans que utilitzen la llengua catalana de manera habitual.

Les enquestes sociolingüístiques més recents indiquen que si bé la llengua catalana cada cop és més coneguda, no augmenta en la mateixa proporció el seu ús social i oral en la vida quotidiana. I ja se sap, que una llengua només coneguda i utilitzada en àmbits escrits i formals és una llengua condemnada a la llatinització i a l’extinció. Només un intens ús oral i quotidià en tots els àmbits, formals i informals, garanteix la vitalitat d’una llengua i una cultura. Només l’evolució permanent i l’adaptació constant li permet sobreviure a través del temps. Des d’un punt de vista progressista i humà, la promoció del valor de la diversitat lingüística i cultural mundial hauria de ser una prioritat política i ciutadana.

Per tant, un dels principals objectius d’aquest projecte és generar entre els joves (i per extensió entre el conjunt de la ciutadania), una consciència positiva envers la llengua i la cultura catalana i una adhesió voluntària a la seva adopció. Tot això, lògicament, sense que impliqui per a ningú la renúncia a l’ús d’altres llengües i cultures d’origen.

Així doncs, perquè del coneixement passiu es passi a l’ús voluntari i efectiu de la llengua i a l’adopció de la cultura, pensem que cal donar-li el valor positiu i de progrés que potser ara no té. Aquest festival és una contribució a aquest objectiu. Es tracta d’organitzar, en paraules de Toni Strubell (1997) “…grans jornades festives dedicades a la celebració de la catalanitat, de manera massiva, regular i participativa…que creen un clima social favorable a la recuperació cultural i lingüística…”.

A les edicions dutes a terme fins ara: Sant Feliu de Llobregat (2007), Granollers (2006), Sant Sadurní d’Anoia (2005), Ripoll (2004), Amposta (2003); (2002), i a la ciutat d’Igualada en l’edició del 2001, el Culturaviva ha aconseguit esdevenir una jornada de mobilització popular entorn la llengua i la cultura catalana, alhora que ha ajudat a dinamitzar diferents zones del nostre territori a favor d’aquestes. Cada any s’organitza en una ciutat diferent del nostre país en el marc de la significativa i simbòlica setmana dels Focs de Sant Joan, festa nacional dels Països Catalans.

En les anteriors ocasions la participació en el festival ha estat força reeixida, acollint entre 4.000 i 5.000 persones en cada ocasió.

El Culturaviva, com a projecte itinerant, pretenem que ajudi a dinamitzar la població que l’acull, i a fomentar intercanvis entre els grups, joves o entitats que hi han participat.