Presentació del Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa

Publicat el 23 de febrer 2015

El proppassat divendres, 20 de febrer es va fer a Terrassa la presentació pública del Llibre Blanc de la Cultura de la ciutat, una guia completa de les estratègies culturals del municipi per als propers anys. S’ha elaborat a partir del diàleg entre tots els agents implicats, tant de l’administració com de la societat civil, i atenent a aquests cinc eixos: capitalitat cultural i projecció exterior, connectivitat cultural, cultura i cohesió social, innovació i creativitat, i governança.

La CAL va participar l’any 2012 en la preparació d’aquest Llibre participant en les trobades dels agents socials de la ciutat i donant-hi a conèixer tant els objectius del projecte Xerrem com la seva extensió per entitats i biblioteques.

El Llibre Blanc fa referència explícita al projecte Xerrem de la CAL quan detalla les actuacions idònies, dins de l’eix de cultura i cohesió social, per assolir l’objectiu de mantenir el treball intercultural i de respecte a la diversitat com a eix de la política local.