Oferta de feina (substitució per baixa maternal)

Publicat el 09 de maig 2018

La CAL obre un procés de selecció per cobrir la plaça de responsable de l’àrea interna durant un període de descans per maternitat en règim de contracte de substitució per baixa maternal. Aquesta persona assumirà les tasques i responsabilitats pròpies de l’àrea durant el període que estableixi la baixa.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

TASQUES PRINCIPALS:

– Gestió de les subvencions: seguiment de convocatòries, redacció i presentació de sol·licituds, seguiment de resolucions, preparació i tramitació de les justificacions, control dels pagaments.
– Atenció presencial, telefònica i via correu electrònic als socis, voluntaris, nuclis territorials, usuaris i persones interessades. Derivació de consultes als diferents membres de l’equip.
– Suport tècnic a les tasques derivades del Secretariat Nacional: gestions administratives, preparació de documents, redacció de cartes i comunicats, assistència a les reunions de la Junta Directiva, entre d’altres.
– Gestió de la comptabilitat.
– Gestions fiscals i laborals amb el suport de la gestoria de l’entitat.
– Coordinació logística del Correllengua i atenció als organitzadors locals.
– Assistència i suport organitzatiu als actes de l’entitat.
– Altres tasques puntuals que sorgeixin en el funcionament diari de l’entitat.

REQUERIMENTS:

– Planificació i organització.
– Dinàmica resolutiva i priorització de tasques.
– Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
– Capacitat de comunicació i de treball en equip.
– Empatia i bona atenció al públic.
– Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
– Bon nivell (si pot ser, acreditat) de català escrit i parlat.
– Experiència prèvia i ple domini de l’àmbit de gestió de subvencions.
– Ple domini del paquet Office, correu electrònic i Internet.
– Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquest requisit s’ha de complir, com a mínim, el dia anterior a l’inici del contracte.

ES VALORARÀ:

– Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d’Empreses, Gestió Cultural o bé altres d’àmbit social. També es valoraran aquelles carreres professionals i estudis post-universitaris que puguin adir-se amb els requisits esmentats.
– Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.
– Formació complementària.
– Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

– DURADA: inicialment, 4 mesos ampliables en funció de la durada de la baixa. En cas que sigui necessari, es demana disponibilitat per avançar la data d’incorporació i prorrogar la data de finalització de la substitució.
– TIPUS DE CONTRACTE: interinatge, substitució baixa per maternitat.
– DEDICACIÓ: 40 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari partit de 9.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.30 hores. Possibilitat de flexibilitzar l’hora d’entrada i sortida. Puntualment, realització d’hores extraordinàries fora d’aquest horari compensables amb hores lliures.
– INICI DE LA SUBSTITUCIÓ: previsiblement, a principis de setembre.
– LLOC DE TREBALL: seu nacional de la CAL (C/ Olzinelles, 118, Barcelona).
– RETRIBUCIÓ: 1.410 euros bruts mensuals.

S’OFEREIX:

– Entorn de treball agradable.
– Equip de treball dinàmic i multidisciplinari.
– Contacte directe amb una diversitat d’actors vinculats al territori (administració pública, entitats veïnals, associacions, etc).
– Àmbit de treball positiu i assertiu.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 23 de maig de 2018.

ALTRES ESPECIFICITATS:

– Les candidatures que no compleixin els requisits especificats quedaran automàticament descartades.
– La CAL només es posarà en contacte amb els candidats/es seleccionats/des per a fer l’entrevista.

Les persones interessades cal que enviïn el currículum vitae i una carta de motivació a l’A/e cal@cal.cat.