Oferta de feina. Auxiliar administratiu/va amb coneixements de comptabilitat i justificació de subvencions

Publicat el 09 de desembre 2021

Enviar CV’s a secretariatjf@cal.cat i emplenar aquest formulari, fins el 17-12-2021.

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) obre un procés de selecció per cobrir la plaça d’auxiliar administrativa.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

PERFIL:
– Persona polivalent, amb capacitat organitzativa
– Empatia, capacitat resolutiva, amb autonomia, capacitat d’escoltar i de relació interpersonal, assertivitat, proactiva, amb habilitats socials.
– Formació en Gestió administrativa, excel i utilització de base de dades i correu electrònic.
– Nivell C1 de català.
– Capacitat de treball en equip, per poder donar resposta a les demandes dels nuclis, socis/es, etc.

FUNCIONS:
– Gestió administrativa de l’entitat.
– Control de tresoreria, facturació, cobraments i pagaments
– Gestió de les subvencions: seguiment de convocatòries, redacció i presentació de sol·licituds, seguiment de resolucions, preparació i tramitació de les justificacions, control dels pagaments.
– Atenció presencial, telefònica i via correu electrònic als socis, voluntaris, nuclis territorials, usuaris i persones interessades. Derivació de consultes als diferents membres de l’equip.
– Suport tècnic a les tasques derivades del Secretariat Nacional: gestions administratives, preparació de documents, redacció de cartes i comunicats, assistència a les reunions de la Junta Directiva, entre d’altres.
– Gestió de la comptabilitat amb el suport de la gestoria de l’entitat.
– Gestions fiscals i laborals amb el suport de la gestoria de l’entitat.
– Coordinació logística del Correllengua i atenció als organitzadors locals.
– Assistència i suport organitzatiu als actes de l’entitat (4 o 6 anuals fora de l’horari laboral i en dissabte).
– Gestió i reposició del material intern.
– Altres tasques puntuals que sorgeixin en el funcionament diari de l’entitat.

REQUERIMENTS:
– Planificació i organització.
– Dinàmica resolutiva i priorització de tasques.
– Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
– Capacitat de comunicació i de treball en equip.
– Empatia i bona atenció al públic.
– Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
– Bon nivell (si pot ser, acreditat) de català escrit i parlat.
– Experiència en l’àmbit de gestió de subvencions.
– Ple domini del paquet Office, excel (nivell usuari avançat), correu electrònic i Internet.
– Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquest requisit s’ha de complir, com a mínim, el dia anterior a l’inici del contracte.

ES VALORARÀ:
– Formació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa o similar.
– Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.
– Formació complementària.
– Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.

 

CONDICIONS LABORALS
– Contracte de 20 h setmanals, del grup 6 nivell 3 del conveni de despatxos de Barcelona, distribuïdes de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 hores.
– Sou brut aprox: 8.882 euros/any (sou net aprox. 8.140 euros/any).
– Lloc de treball a la seu de la CAL: Olzinelles, 118 de Barcelona.
– Incorporació immediata.

ENTREVISTA
Als seleccionats es realitzarà entrevista i prova d’habilitat a nivell d’usuari en excel i word.

 

IMPORTANT
Enviar CV’s a secretariatjf@cal.cat i emplenar aquest formulari fins el 17 de desembre.
Indiqueu en l’assumpte Administratiu/va + nom del candidat.

Les sol·licituds que no s’hagin contestat en 10 dies s’han de considerar rebutjades.