Moció de suport al Correllengua 2016

Publicat el 01 de juliol 2016

Proposta de text perquè els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions s’adhereixin al moviment.