FIXA-T’HI

Publicat el 26 de març 2018

Material per complementar les sessions del Xerrem. Aquest petit dossier s’entrega a les persones assistents dels grups perquè puguin valorar els seus coneixements.