L’’Onomasticon Cataloniae’ de Joan Coromines, disponible a internet

Publicat el 19 de febrer 2021

L’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Pere Coromines han digitalitzat una de les grans obres de referència del lingüista català Joan Coromines. El projecte, dirigit per José Enrique Gargallo Gil i coordinat per Mar Batlle, professors de la Universitat de Barcelona i membres de l’IEC, persegueix dos objectius. D’una banda, publicar en línia aquesta obra de gran valor lèxic i dialectal; i de l’altra fer un buidatge de l’obra per recollir els més de 45.300 topònims i antropònims que conté.

Tot i que la digitalització de l’OnCat (nom que se li ha posat a la digitalització de l’obra) no s’ha completat, ja es poden consultar les entrades de l’índex del llibre. Quan s’acabi el projecte, hi haurà informació sobre els noms comuns, les formes dialectals i les parèmies de la llengua catalana; els noms comuns i les formes dialectals d’altres llengües romàniques; i els noms propis no catalans presents en l’obra i les formes esmentades com a documentació antiga dels topònims catalans, que actualment no tenen una presència sistemàtica en l’índex. A més, si és possible, també es vol fer el tractament textual de totes les formes, tant les que ja figuren a l’índex com les noves recollides.

L’’Onomasticon Cataloniae’ va ser iniciat per Josep Maria de Casacuberta l’any 1921 i, després de la guerra civil, la tasca va recaure en Joan Coromines. L’obra no només se centra en els noms de llocs de Catalunya sinó que engloba tots els topònims dels territoris de parla catalana i n’explica l’etimologia. Aquest minuciós treball doncs, no només respon a l’objectiu d’indexar la toponímia dels Països Catalans sinó que també compta amb l’estudi etimològic de les paraules a partir d’entrevistes personals, recollida de material gràfic com plànols i mapes i la consulta de textos antics i obres de Toponímia i Onomàstica prèvies.