Les paraules i els seus orígens. Una paraula cada dia

Publicat el 26 de juny 2015

La pàgina de Facebook del servei d’afers catalans de la Vila de Perpinyà ha començat a publicar el recull “Les paraules i els seus orígens” del manual del projecte Xerrem. L’objectiu és difondre l’explicació d’una paraula en català i en francès cada dia.

“Les paraules i els seus orígens” parla de les històries i els fets que han originat noms propis i comuns del català, de manera que es mostra com la nostra llengua, com totes, s’ha anat construint gràcies al contacte dels parlants amb la realitat del món que els ha envoltat en cada època. Són textos redactats per Jordi Esteban, i principalment són fruit de la lectura de les obres de Joan Coromines. Cada explicació s’acompanya d’una referència bibliogràfica a les obres on es pot trobar l’explicació etimològica tècnica i científica.

La pàgina de Facebook Perpignan la Catalane – Perpinyà la Catalana té una mitjana de 2.800 seguidors setmanals del sud i del nord del país. Accedeix a la pàgina