L’Aula Oberta d’abril: documentació i arrelament de xerraires nouvinguts

Publicat el 30 d'abril 2021

Ahir, dia 29 d’abril es va celebrar l’Aula Oberta d’abril de manera virtual. En aquesta la sessió formativa es va plantejar de quina manera l’adquisició del català col·loquial dels xerraires pot ser útil i eficaç per als qui tramiten l’informe d’arrelament social al país, preceptiu en l’obtenció de la targeta de residents a Catalunya, i de quina manera els guies del projecte Xerrem Junts poden donar-los suport.

La documentadíssima explicació de la senyora Jordina Viñas, cap de la Unitat Juridicotècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, va ser força clarificadora: pel que fa al domini del català, la primera opció que estableix la normativa per als sol·licitants —més rellevant que la presentació de certificats— és demostrar que el parlen, cosa que fan responent unes preguntes que no van més enllà de les habilitats germinals que es treballen als nostres grups inicials. Va quedar clar, doncs, que l’assistència als grups Junts és directament beneficiosa per als nous parlants en procés de regularització. La ponent prepara un breu document explicatiu que inclourà també la relació d’aspectes rellevants que caldria que els xerraires que són en aquest procés no oblidéssim per gestionar-lo amb èxit. S’ha fet una gravació de la sessió per als guies que van manifestar interès i no van poder assistir-hi.