La CAL estableix vincles amb les comunitats catalanes d’arreu del món per donar a conèixer el Xerrem Junts i els Garbells de Llengua

Publicat el 02 de juliol 2020

A causa de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la Covid-19, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) s’ha vist obligada a aturar tots els grups de Xerrem Junts i Garbells de Llengua i adaptar-se a la nova situació. Per aquest motiu, s’ha decidit impulsar grups en línia a través de plataformes de videotrucades.

Des de la CAL, volem donar un pas més enllà i, tenint en compte les possibilitats que ofereixen les trobades virtuals, volem estendre aquests dos projectes arreu del món.

Per aquest motiu, l’Equip Gestor del projecte Xerrem Junts i Garbells de Llengua ha contactat amb les comunitats catalanes i els casals catalans a l’exterior per informar-los de les trobades de conversa en català en línia que organitza l’entitat i establir acords de col·laboració.

Diversos casals i comunitats catalanes han contestat la crida interessant-se pels projectes i  compartint les iniciatives que es fan a cada territori per fomentar la llengua catalana.

Concretament estem en contacte amb la Casa Catalana de Saragossa, el Casal Català de Tolosa i la Comunitat Catalana de Colòmbia (ComCatCol). Aquest vincle ha fet possible que persones que assisteixen a les classes de català que organitzen els casals es puguin incorporar a les sessions de conversa en català que organitza la CAL, de manera que poden practicar l’idioma amb persones catalanoparlants i altres persones en la seva mateixa situació que viuen a Catalunya. Per una altra banda, també ha fet possible que s’estableixin vincles perquè la CAL pugui participar en un futur de les iniciatives promogudes per les comunitats i els casals catalans a l’exterior.

La llengua és un element d’integració que supera totes les barreres físiques i en aquest cas la distància pot ser un nexe d’unió per començar a parlar el català.

Durant el curs vinent, seguirem promocionant les trobades de conversa en català i els garbells de llengua arreu del món. Si hi ha alguna entitat, particular o comunitat catalana a l’exterior interessada amb els projectes, pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic junts@cal.cat.