Escola d’Estiu del CIEMEN

Publicat el 26 de juny 2017

El Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) organitza la segona edició de l’Escola d’Estiu, sota el títol de: “Llengües d’aquí i d’arreu: per una gestió catalana de la diversitat lingüística”.

L’Escola d’Estiu 2017 vol abordar la situació actual del multilingüisme a Catalunya a través de tres grans prismes: un, la diversitat lingüística al món i al país, entesa des de diferents paràmetres socials; dos, la tasca de preservació a Catalunya de les llengües procedents de fluxos migratoris recents, amb esment especial d’aquelles minoritzades en origen, i tres, els reptes en l’adquisició de la llengua catalana per part dels col·lectius amb bagatges culturals diferents.

L’Escola tractarà conceptes clau de cadascuna d’aquestes temàtiques i la interrelació entre elles, tant des d’un punt de vista teòric com de la presentació d’estudis de cas, amb perspectiva de gènere.

Les sessions estaran orientades a fomentar la investigació, la reflexió i l’acció. Per aquest motiu, l’Escola d’Estiu es clourà amb un taller final en què es revisaran de manera crítica els continguts treballats al llarg de les sessions i s’elaborarà un recull d’idees i propostes que puguin incidir en les polítiques públiques.

L’Escola es durà a terme del 3 al 8 de juliol a la seu del CIEMEN (C/ Rocafort, 242 bis, Barcelona) i abordarà la gestió del multilingüisme social a Catalunya. Està orientada a totes aquelles persones interessades a aprofundir en el coneixement de la diversitat lingüística i de la preservació i l’adquisició de llengües en contextos de minorització.

L’activitat és reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, rep el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i és vàlida per activar el perfil professional d’immersió i acollida lingüística.

El preu general d’inscripció a l’Escola d’Estiu 2017 és de 90 euros. Tot i així, el preu per als socis i sòcies de la CAL és de 60 euros. El mateix descompte s’aplica a menors de 25 anys i estudiants.

Trobareu més detalls de l’Escola d’Estiu 2017 —programa, calendari, formulari— en aquest enllaç:
http://www.ciemen.cat/cursos-i-seminaris/escola-destiu-ciemen-2017/ 

 

ee_ciemen_2017