Els fills ensenyen català als pares: el Xerrem Junts a l’Institut Jaume Cabré

Publicat el 29 de desembre 2022

A l’institut Jaume Cabré de Terrassa, uns alumnes de 4t d’ESO han decidit crear i conduir grups de conversa molt elemental i en català amb pares i mares del centre que vulguin començar a parlar-lo. El projecte l’encabeixen dins les activitat de Servei Comunitari que fan durant aquest curs.

La direcció havia demanat a la CAL suport en formació metodològica i materials idonis per fer-ho realitat. El dia 12 de desembre la coordinadora del projecte Xerrem Junts i el director van explicar durant un parell d’hores en què consistiria la seva tasca i van proposar pràctiques concretes que van realitzar amb molt d’interès.

La conclusió va ser clara per part dels alumnes: es veien amb cor de portar-ho a terme i de fer-ho sense canviar al castellà.

Va assistir a la formació una responsable dels Serveis Educatius de la ciutat i ens va comunicar que voldria estendre la iniciativa en altres centres.

Per a l’institut l’activitat és un repte important, ja que s’impulsa amb la intenció de sensibilitzar els alumnes respecte de l’ús del català en un entorn molt castellanitzat.

Per a la CAL aquest Xerrem Junts juvenil obre la porta a col·laboracions  amb els instituts -i amb el Departament d’Educació si la idea té èxit-  en la qüestió de la conversa col·loquial en català, primordial en la recuperació dels usos no formals dels centres i en aquests moments força deficitària.