El projecte Junts en entorns educatius

Publicat el 02 d'abril 2015

Entendre l’escola com a espai d’acollida de projectes destinats a la comunitat posa un camí fàcil a l’educació de la vila on s’hi ubica, que abasta tant des del més menut fins al més gran.

El projecte Junts és un de tants altres projectes que fan fàcil l’accés a l’entorn educatiu; en aquest cas, el seu objectiu es basa en facilitar que famílies que fa poc que han arribat al barri o poble i es trobin en una situació de desconeixement de la llengua catalana tinguin la possibilitat de participar d’espais de parla catalana dins la comunitat educativa dels seus fills.

Aquest fet, més enllà del català, facilita el coneixement de l’escola —on més hores s’hi passen els seus fills— i d’altres famílies i persones (mestres, etc.) amb qui comparteixen l’espai. Es genera, doncs, una relació mútua entre tots els participants de diferents cultures, en un entorn horitzontal i participatiu, i crea complicitats per aproximar-se i trencar estereotips.

És una forma de garantir l’aproximació de l’escola i les famílies i treballar per l’èxit dels alumnes de forma integral ja que, amb el suport i la participació de les famílies l’èxit escolar dels infants és fa més plausible.

La difusió del projecte en aquest entorn és molt directa i fàcil pel contacte directe i immediat de la direcció de l’escola i de l’AMPA amb les mares i pares de l’escola.

El Junts, doncs, cada vegada té més cases en forma d’escoles i entitats que treballen a partir de l’educació no formal. Us deixem algun tast d’aquestes experiències.


L’escola Vedruna

L’AFA de l’Escola Vedruna ha organitzat, amb el suport de l’escola, un projecte anomenat Espai Obert, on s’hi inclou un grup Junts. Els divendres a la tarda, després de l’horari escolar, famílies i infants es troben per compartir l’últim moment de la setmana. Mentre els nens juguen i berenen, les mares amb interès d’aprendre català parlen amb altres mares catalanoparlants que dinamitzen el grup.

El fet de compartir l’horari i l’espai amb els fills facilita la disponibilitat de les famílies a participar-hi i gaudir d’un moment per crear llaços de complicitat amb diferents agents de l’escola (equip docent, direcció, AFA, famílies i infants).


L’escola Drassanes

Una mestra jubilada de l’escola Drassanes i docents actius han impulsat un grup Junts a l’escola. Per tal d’obrir vies d’accés al projecte, els grups de conversa es duen a terme durant l’horari escolar de tarda, entre l’inici i el final de les classes. Les persones voluntàries, en aquest cas, són la mestra jubilada —una de les impulsores del projecte— i una persona voluntària de la CAL, que es reuneixen un cop a la setmana a aules on en altres horaris, el seus fills hi fan classe. Aquest és un dels fets que permet el coneixement de l’entorn educatiu dels fills, de manera que poden compartir experiències educatives en un mateix espai.


Escola Lluís Vives

Una associació de famílies d’origen ucraïnès que viuen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona té cura que els seus fills no perdin la seva llengua inicial. Cada dissabte a la tarda els organitzen classes de llengua i cultura ucraïnesa a l’escola Lluís Vives, de Sants. Mentre els fills són atesos per un seguit de professors-pares, els altres pares i mares fan pràctica de català oral al menjador de l’escola.


CEIP Mestre Morera

En aquesta escola de primària, a Ciutat Meridiana, mentre els nens són a classe, les mares dels alumnes que tenen dificultats per entendre i expressar-se en català fan un grup Junts amb una persona voluntària. La directora de l’escola ha promogut el projecte i afirma que és una bona iniciativa per millorar la comunicació.


EPA Can Batlló

En aquest cas, el projecte Junts funciona com a complement de l’educació formal que reben des de l’escola d’adults, de manera que, d’una forma amena i entretinguda, poden participar en espais de conversa en català –també oberts al barri— que els permet practicar. Aquest fet permet vincular persones que freqüenten el mateix barri que, per diferents motius, comparteixen la inquietud d’aprendre català.


Casa de colònies Ca n’Anglada (Terrassa)

En un esplai de Terrassa també dediquen un espai a les famílies. En aquest cas dues dones voluntàries de Terrassa, una d’elles d’origen marroquí, porten un grup de mares interessades en comunicar-se amb català mentre es genera un espai de trobada i coneixement entre famílies.
Iniciatives d’interès

Des del Districte de Ciutat Vella s’ha posat a l’abast una pàgina web relacionada amb tota activitat del camp educatiu que es desenvolupa al Districte. El projecte Junts és una de les iniciatives que hi apareixen. A continuació s’adjunta l’enllaç de la notícia:  http://lameva.barcelona.cat/ciutatvella/ca/eo-espai-obert