Començar, paraula clau del projecte Junts. Millorar, paraula clau del projecte Xerrem