Convocatòria de plaça administrativa a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL)

Publicat el 17 de desembre 2019

La CAL obre un procés de selecció per cobrir la plaça de responsable de l’àrea interna i administrativa.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

(descarregar en PDF)

PERFIL:

 • Persona polivalent, amb capacitat organitzativa
 • Empatia, capacitat  resolutiva, amb autonomia, capacitat d’escoltar i de relació interpersonal, assertivitat, proactiva, amb habilitats socials.
 • Formació en Gestió administrativa, excel i utilització de base de dades i correu electrònic.
 • Nivell C1 de català.
 • Capacitat de treball en equip, per poder donar resposta a les demandes dels nuclis, socis/es, etc.

FUNCIONS:

 • Gestió administrativa de l’entitat.
 • Gestió de les subvencions: seguiment de convocatòries, redacció i presentació de sol·licituds, seguiment de resolucions, preparació i tramitació de les justificacions, control dels pagaments.
 • Atenció presencial, telefònica i via correu electrònic als socis, voluntaris, nuclis territorials, usuaris i persones interessades. Derivació de consultes als diferents membres de l’equip.
 • Suport tècnic a les tasques derivades del Secretariat Nacional: gestions administratives, preparació de documents, redacció de cartes i comunicats, assistència a les reunions de la Junta Directiva, entre d’altres.
 • Gestió de la comptabilitat.
 • Gestions fiscals i laborals amb el suport de la gestoria de l’entitat.
 • Coordinació logística del Correllengua i atenció als organitzadors locals.
 • Assistència i suport organitzatiu als actes de l’entitat.
 • Gestió i reposició del material intern.
 • Altres tasques puntuals que sorgeixin en el funcionament diari de l’entitat.

REQUERIMENTS:

 • Planificació i organització.
 • Dinàmica resolutiva i priorització de tasques.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
 • Capacitat de comunicació i de treball en equip.
 • Empatia i bona atenció al públic.
 • Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
 • Bon nivell (si pot ser, acreditat) de català escrit i parlat.
 • Experiència prèvia i ple domini de l’àmbit de gestió de subvencions.
 • Ple domini del paquet Office, especialment excel, correu electrònic i Internet.
 • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquest requisit s’ha de complir, com a mínim, el dia anterior a l’inici del contracte.

ES VALORARÀ:

 • Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d’Empreses, Gestió Cultural o bé altres d’àmbit social. També es valoraran aquelles carreres professionals i estudis post-universitaris que puguin adir-se amb els requisits esmentats.
 • Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.
 • Formació complementària.
 • Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada de 40 h setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari partit de 9.30h a 13.30h i de 16.30 a 20.30 hores.
 • Sou segons escala salarial de l’entitat, de 17.087 € sou brut anual.
 • Lloc de treball a Barcelona i puntualment desplaçaments a altres indrets.

 

IMPORTANT

Interessats/ades, envieu el Currículum vitae en format PDF a l’adreça electrònica secretariatjf@cal.cat abans del 29 de desembre.

Indiqueu en l’assumpte      ref.JF19020  Administratiu/va + nom del candidat.
Es realitzarà prova tècnica.

Les sol·licituds que no s’hagin contestat en 10 dies s’han de considerar rebutjades.