Continuen rodant les sinergies a Terrassa

Publicat el 25 d'octubre 2016

Avui membres de la CAL han tornat a trepitjar Terrassa per continuar teixint fils i fer de la ciutat una comunitat reeixida per les sinergies comunitàries. Des de Veu Pròpia s’ha impulsat un grup de conversa a l’escola de primària Agustí Bartra amb l’objectiu de generar un espai on famílies no catalanoparlants podran aprendre a parlar català. A l’esplai de Ca n’Anglada 20 dones magrebines, mares de la canalla de l’esplai, han escoltat amb atenció l’equip professional que porta l’esplai, que ha donat a conèixer el projecte Junts i els mecanismes per participar-hi, aprofitant la bona experiència d’anys anteriors.

Arribar en aquest punt de difusió i posada en marxa de grups de conversa depèn de la força de diferents persones i entitats que, gràcies al seu compromís, fan possible l’extensió del projecte Junts d’una manera coherent i útil. Són moltes i molt diverses les sinergies que es duen a terme per garantir el bon funcionament d’un grup: la coordinadora dels grups de conversa de Terrassa que, conjuntament amb el president de Veu Pròpia, fan una recerca extensiva de persones voluntàries; les entitats que confien amb el projecte i el volen acollir als seus espais per donar resposta a les necessitats comunicatives de persones que en fan ús (famílies, lectors de la biblioteca, veïns, etc.), membres de l’equip gestor de la CAL que ofereix als voluntaris i els propis voluntaris, part central que fan possible l’existència.

El bon funcionament d’un grup depèn del compromís de les persones que, des del territori on s’impulsen els grups, s’encarreguen de les gestions quotidianes del projecte (inscripcions, seguiment, incidències, cura de l’espai i el material, etc.) i compten amb la corresponsabilitat dels diferents actors esmentats que el fan viu. Des de la CAL continuem treballant per tal que cada agent participant se senti seu el projecte i el modeli tant com calgui per adaptar-lo a la seva realitat.