Comunicat: La CAL no accepta la reforma de la llei de política lingüística acordada pels partits independentistes,el PSC i Comuns

Publicat el 29 de març 2022

El Secretariat Nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) reunits amb caràcter d’urgència manifestem el següent:

 1. Som conscients de les enormes dificultats a les quals s’ha d’enfrontar el Govern de la Generalitat de Catalunya per mantenir la immersió lingüística i el model d’escola catalana davant l’ofensiva judicial i política engegada des de l’Estat espanyol, amb la col·laboració i complicitat de determinades organitzacions amb seu a Catalunya.
 2. Aquestes dificultats, però, no poden servir d’argument per, d’una banda acatar de manera dissimulada la sentència i, de l’altra “normalitzar” la situació que des de fa anys ja es viu i pateix en moltes escoles del país.
 3. La comparació entre el redactat actual de la Llei de Política Lingüística i la modificació acordada no admeten cap mena de dubte:
 4. Redactat actual:
  a)
  Article 20. La llengua de l’ensenyament

  1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius.
  2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.
 5. Proposta acordada:
  1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. També és emprat el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’apartat 3.
 6. La CAL no pot acceptar de cap manera aquest nou redactat que no fa res més que acabar amb la immersió lingüística a les escoles.
 7. Demanem al nostre Govern que escolti la comunitat educativa i els professionals de la llengua i que faci front, sense cap mena de claudicació, a tots els intents de substitució lingüística i d’anihilament de la llengua catalana. Si el govern actua en aquest sentit tindrà, sense cap mena de dubte, el suport incondicional de la CAL, de totes les entitats i associacions que lluiten per la llengua i de la comunitat educativa.

24 de març de 2022

Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL)

 

Podeu descarregar-vos aquest comunicat aquí