CAL participa a la taula rodona “Com i amb qui aprenen a parlar català els nouvinguts?”

Publicat el 27 de febrer 2015

La CAL ha participat en la preparació i realització de la taula rodona amb el títol “Com i amb qui aprenen a parlar català els nouvinguts?” que s’ha dut a terme a la Seu del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals) i que ha estat promoguda per la Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans.

Hi han intervingut responsables de la Plataforma per la Llengua, del Consorci per a la Normalització Lingüística, de l’associació Amazan de col·lectius amazics a Catalunya, i de la CAL.

S’hi ha remarcat la importància de donar un tarannà i funcional a l’aprenentatge de la llengua parlada, ja que l’adquisició bàsica d’una llengua es genera sobretot en la conversa i en la interacció de béns i serveis. Tant l’experiència de les parelles lingüístiques com la dels grups de conversa inicial i de reforç que organitza la CAL van en aquest direcció. Els cursos d’iniciació del Consorci (nivells A1 i A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) també s’estan organitzant amb la inclusió d’experiències fora de l’aula.

Es constata que cal crear entre els catalanoparlants una major consciència de responsabilitat en la tria lingüística que fan en els usos socials. La persistència en l’ús del català en els contactes interpersonals es veurà reforçada si la llengua catalana, en la consciència de tothom, és vista com un convit, una oportunitat, una pertinença al país i un valor de prestigi.

 

La CAL participa a la taula rodona "Com i amb qui aprenen a parlar català els nouvinguts?"