Arrenca el curs! Trobada de guies Xerrem Junts a la Riera de Gaià

Publicat el 19 de setembre 2022

Abans d’iniciar en aquest nou curs l’activitat d’acompanyament de persones adultes amb voluntat de descobrir, estrenar o practicar català, ens hem trobat a la sala polivalent de la Riera de Gaià els components del projecte: guies del Tarragonès, Tarragona i Baix Camp d’una banda, i responsables de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), d’APELLC i del Consell Comarcal del Tarragonès de l’altra. Des de les deu del matí fins a les vuit del vespre els responsables de la CAL han anat rebent els qui hi arribaven al ritme de la seva disponibilitat horària. Una vintena de guies i cinc components de les entitats responsables.

Ha estat una ocasió per acomplir un bon grapat de funcions: salutacions, relats del que s’havia fet el curs passat —punts forts i febles, amenaces i oportunitats—, coordinació de les entitats, atenció a cada grup que comença o continua, iniciatives per captar usuaris,  informació del material complementari disponible i de com accedir-hi, anunci de noves formes de contacte guies-CAL en aspectes metodològics, compromís d’avançar en la inclusió dels xerraires dins el teixit social català, convit a participar, com a persones que estimem la llengua, en el projecte Garbells de llengua de la CAL, etc.

Hi hem convidat la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística de Tarragona. Hi ha el compromís de repetir la trobada al juny de 2023, aleshores amb un to de celebració, cloenda i valoració.

És un goig per a la CAL, APELLC i el CCT poder comptar amb els guies i les guies del Xerrem Junts, persones proactives, pacients i generoses que estimen d’aquesta manera la gent, la llengua i el país. I una esperança.