Cultura Viva

El Culturaviva és una diada festiva organitzada per tal de donar un impuls a la llengua i la cultura catalana en la població on es realitza i a tot el radi limítrof de poblacions.
És un acte anual i itinerant de mobilització ciutadana, musical, lúdic i al servei de la llengua i la cultura dels Països Catalans prenent com a referent les jornades que es fan des de fa uns anys a altres territoris de llengua catalana, com poden ser “Tirant de Rock” (al País Valencià) o l’ “Acampallengua” (a les Illes Balears).

Aquest projecte no es pot tirar endavant sense la implicació i el suport de les diverses entitats cíviques i administracions locals que actuen com a entitats col·laboradores i patrocinadores.

El Culturaviva vol fomentar la coneixença i la interrelació entre joves d’arreu dels Països Catalans i presentar novetats culturals, populars, musicals i gastronòmiques d’arreu de la nostra nació. Aquestes activitats tenen un gran ressò mediàtic i representen una important promoció per a les entitats i grups musicals que hi participen. En la seva promoció i seguiment s’hi impliquen intensament els principals mitjans de comunicació catalans que utilitzen la llengua catalana de manera habitual.

Les enquestes sociolingüístiques més recents indiquen que si bé la llengua catalana cada cop és més coneguda, no augmenta en la mateixa proporció el seu ús social i oral en la vida quotidiana. I ja se sap, que una llengua només coneguda i utilitzada en àmbits escrits i formals és una llengua condemnada a la llatinització i a l’extinció. Només un intens ús oral i quotidià en tots els àmbits, formals i informals, garanteix la vitalitat d’una llengua i una cultura. Només l’evolució permanent i l’adaptació constant li permet sobreviure a través del temps. Des d’un punt de vista progressista i humà, la promoció del valor de la diversitat lingüística i cultural mundial hauria de ser una prioritat política i ciutadana.

Documentació