Oferta de feina. Coordinador/a del projecte Xerrem Junts

Publicat el 19 de març 2021

La CAL obre un procés de selecció per contractar una persona coordinadora que s’incorporarà a l’equip del projecte Xerrem Junts.

El Xerrem Junts són les trobades de conversa i comunicació en català que organitza la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL). És una eina de treball que impulsa espais de trobada, gràcies als quals persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi han estat, però presenten dificultats, sigui de comprensió o d’expressió en aquesta llengua, entren en contacte amb persones voluntàries catalanoparlants i formades per la CAL que destinen una part del seu temps lliure a ajudar les primeres en el seu camí d’assumpció del català com a llengua pròpia. El mitjà que s’utilitza és la pràctica de la conversa, punt on arrenca indefectiblement tota apropiació d’una llengua.

Es tracta d’un projecte que desenvolupa una activitat associativa, de treball en xarxa entre entitats i persones, que posa en relleu conceptes com la cohesió social i l’acolliment, i que aplica una metodologia pedagògica d’ensenyament de la llengua centrat en l’oralitat i que, precisament per això, s’obre a col·lectius exclosos en altres sistemes d’aprenentatge que impliquen necessàriament la lectoescriptura.

La nova persona dinamitzador/a s’encarregarà de coordinar els grups de conversa del projecte.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

TASQUES:

– Fer el seguiment de la gestió dels grups de conversa en català (presencial i en línia).

– Establir vincles amb les entitats que acullen les trobades de conversa.

– Acompanyar inicialment els grups i dinamitzar les primeres sessions (presencial i en línia)

– Cercar voluntariat.

– Formar persones voluntàries (presencial i en línia)

– Coordinar les persones voluntàries i atendre les seves demandes.

– Participar en l’Equip Gestor del projecte Xerrem Junts.

– Donar suport en l’elaboració del material didàctic del projecte.

– Gestionar la demanda de material didàctic.

– Organitzar sortides i trobades amb el voluntariat i les persones usuàries del projecte.

– Formar part de la Comissió Gestora del Concurs de Microrelats de la CAL.

– Treballar de manera coordinada amb l’àrea de comunicació per qüestions derivades de la difusió, cerca de voluntaris, etc.

REQUERIMENTS:

– Llicenciatura o grau en l’àmbit de les ciències socials (pedagogia, treball social, sociologia, antropologia, psicologia social, educació social o similars).

– Motivació per la llengua i la cultura catalanes.

– Capacitat de generar xarxes i crear empaties.

– Iniciativa i capacitat per treballar de manera autònoma.

– Capacitat de comunicació i de treball en equip.

– Capacitat resolutiva.

– Predisposició al diàleg i actitud assertiva.

– Molt bon nivell de català escrit i parlat.

– Experiència prèvia en coordinació de persones voluntàries.

– Domini d’eines informàtiques bàsiques (text, bases de dades, fulls de càlcul…) i de plataformes de videotrucades (Jitsi Meet, Google Meet …)

ES VALORARÀ:

– Experiència en coordinació o dinamització de projectes de grup o comunitaris.

– Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.

– Formació i experiència en gestió de conflictes.

– Motivació per l’àmbit de la interculturalitat i l’acollida.

– Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.

– Coneixement i experiència en comunicació i noves tecnologies.

– Coneixement i experiència en la dinamització de grups en línia a través de plataformes de videotrucades.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

– Dedicació: 30 hores setmanals

– Lloc de treball: seu nacional de la CAL (C/ Olzinelles, 118, Barcelona).

– Horari principalment de tardes (14.30 a 20.30h) amb la possibilitat de canvis esporàdics d’horari en funció de moments d’interès per al projecte.

– Retribució: 11.366,76 euros bruts anuals.

S’OFEREIX:

– Incorporació immediata

– Possibilitat de contracte indefinit

– Entorn de treball agradable

– Equip de treball dinàmic i multidisciplinari

– Contacte directe amb una diversitat d’actors vinculats al territori (administració pública, entitats veïnals, associacions, etc.)

– Treball de base amb un impacte directe en l’entorn proper

– Àmbit de treball positiu i assertiu

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 25 de març de 2021.

ALTRES ESPECIFICITATS:

– Les candidatures que no compleixin els requisits especificats quedaran automàticament descartades.

– Des que es publiqui l’oferta de feina es començaran a fer entrevistes i si es troba la persona adequada, es tancarà el procés de selecció encara que no hagi acabat el termini de presentació de candidatures.

Més informació del projecte Xerrem junts:

https://www.cal.cat/projecte/xerrem-junts/

Les persones interessades cal que enviïn el curriculum vitae i una carta de motivació a jesteban@cal.cat