Ressons

Ressons ens desvetlla l’origen etimològic de paraules catalanes d’ús comú. N’expliquem la seva gènesi i això ens permet saber com s’han integrat en la nostra realitat o paisatge quotidià.
Aquest és l’inventari de paraules que hem publicat fins ara:

Xiclet:  [del castellà chicle, íd., i aquest, del nàhuatl tzictli, der. del verb tzic ‘estar enganxat’] *

La llengua nàhuatl, de Mèxic, està present a la nostra pel nom ‘xiclet’, que fa referència a la resina d’un arbre natural d’aquelles terres, l’acres, del qual s’extreia una substància per mastegar. Actualment, però, els xiclets són fets de parafina edulcorada.

* Extret d’Enciclopèdia Catalana


Brindis:  [1704; del castellà brindis, íd., i aquest de la frase alemanya ich bring dir’s ‘t’ho ofereixo’] *

La paraula brindis es relaciona amb una fórmula tradicional alemanya d’oferiment mentre es fan dringar les copes alçades en un banquet o en una celebració. És una fórmula, doncs, de convit i amistat.  Nosaltres hi hem afegit el verb brindar, que vol dir convidar a beure a la salut d’algú o en honor d’alguna cosa.

* Extret d’Enciclopèdia Catalana