17 de desembre de 2015

Cinc anys de taula intercultural a Sants, Hostafrancs i la Bordeta